Dansk forening for interventionel radiologi

Danish society of interventional Radiology

Foreningens formål er at fremme den interventionelle radiologi i Danmark ved uddannelse, forskning og information.

Årsmøde

d. 1-2 juni 2023

Årsmødet afholdes på Sinatur Hotel, Nyborg
Du kan se programmet her

Derfor er vi her

Foreningens formål er at fremme den interventionelle radiologi i Danmark ved uddannelse, forskning og information.

Om dfir

Foreningens formål er at fremme den interventionelle radiologi i Danmark ved uddannelse, forskning og information.

Hjemmesiden er primært for medlemmer af DFIR samt kolleger, der ønsker at følge med i foreningens aktiviteter.

Vi forsøger også at oplyse om udvalgte behandlinger.

Søg legat

Det vil igen i år være muligt at søge et legat mhp. deltagelse i kongres, kursus eller studieophold.

Beløb á kr. 7.000 vil blive uddelt ved generalforsamlingen.

Mulighed for gratis deltagelse for I- og H-læger indenfor radiologi

Ansøgning om legat eller gratis deltagelse til årsmødet sendes til formanden på formand@dfir.dk 

Enqueten

Hvert år foretager DFIR en enquete (rundspørge) hos de relevante radiologiske afdelinger i Danmark for at få et overblik over, i hvilket omfang interventionsradiologi (IR) bliver benyttet på de forskellige hospitaler.

Enqueten samtidig samler op på tidligere års resultater og dermed giver den både et billede af den aktuelle brug af IR samt en mulighed for at vurdere, i hvilken retning udviklingen går.

Klik på linket nedenfor for at downloade den seneste enquete som PDF.