Enqueten

Årsmøde

d. 1-2 juni 2023

Årsmødet afholdes på Sinatur Hotel, Nyborg
Du kan se programmet her

DFIR´s forslag til uddannelse i Interventionel radiologi

Hvert år foretager DFIR en enquete (rundspørge) hos de relevante radiologiske afdelinger i Danmark for at få et overblik over, i hvilket omfang interventionsradiologi (IR) bliver benyttet på de forskellige hospitaler.

Enqueten samtidig samler op på tidligere års resultater og dermed giver den både et billede af den aktuelle brug af IR samt en mulighed for at vurdere, i hvilken retning udviklingen går.

Klik på linket nedenfor for at downloade den seneste enquete som PDF.