Interventionel radiologi

Det 21. århundredes kirurgi

Årsmøde

d. 6-7 juni 2024

Årsmødet afholdes på Sinatur Hotel, Nyborg
Du kan se programmet her

Det 21. århundredes kirurgi

De fleste mennesker har den opfattelse, at radiologer (røntgenlæger) udelukkende beskæftiger sig med at se på billeder. At der også på radiologiske afdelinger foregår egentlig patientbehandling er ukendt formange.

Radiologisk patientbehandling varetages af specielt uddannede røntgenlæger, interventionsradiologer, som benytter sig af røntgenapparatur, scannere og specielle teknikker til at udføre en lang række specielleoperationer og indgreb. Du kan læse mere om hvordan ved at studere siderne under dette menupunkt samt under Patient information. 

Interventionel radiologi er et medicinsk speciale som er blevet kaldt “det 21. århundredes kirurgi.” Lige som andre medicinske specialister er interventions radiologer læger som har mange års træning i deres speciale efter lægeeksamen. Denne træning indeholder brug af røntgen og andre billedteknikker (radiologi) som “ser” ind i kroppen uden brug af kirurgi. Disse læger gennemgår ligeledes intensiv træning i teknikker som behandler sygdomme perkutant (gennem huden). Interventions radiologen anvender røntgen billeder til at guide indførelsen af tynde plastik slanger (katetre) og andre små instrumenter gennem blodårer og kroppens andre gangsystemer, for at behandle et bredt udsnit af lidelser som før krævede kirurgi.

Nogle fordele ved interventionel radiologi:

  • Risiko, smerte og den tid det tager at komme over indgrebet er væsentligt reduceret i de fleste tilfælde.
  • Mange indgreb kan udføres ambulant uden brug af dyre hospitalssenge.
  • Fuld bedøvelse er kun sjældent nødvendigt.
  • Indgrebene er ofte billigere for hospitalet end de kirurgiske alternativer.