Uterusfibromer knuder i livmoderen

Professor Poul Erik Andersen, 
Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Årsmøde

d. 6-7 juni 2024

Årsmødet afholdes på Sinatur Hotel, Nyborg
Du kan se programmet her

åreforkalkning

Muskelknuder (fibromer) i livmoderen er en hyppig lidelse, der forekommer hos op mod 50% af alle kvinder omkring klimakteriet. Tilstanden er godartet, og de fleste fibromer er ikke behandlingskrævende, men ca. 1/3 af patienterne har dog så alvorlige symptomer, at de har behandlingsbehov. Generne er i langt de fleste tilfælde kraftigt øgede menstruationsblødninger, som i nogle tilfælde kan kræve jerntilskud eller blodtransfusioner. Desuden kan muskelknuderne blive så store, at de giver tyngdefornemmelse, udseende af graviditet, kan trykke på blære (hyppig vandladning) og tarm (forstoppelse) og desuden af og til i perioder være smertefuld. Desuden kan muskelknuderne være årsag til øgede antal aborter eller fødselskomplikationer. Der kan forekomme en enkelt eller flere muskelknuder i livmoderen med forskellige lokalisationer. 

Behandlingen af muskelknuder har bestået i fjernelse af livmoderen eller fjernelse af muskelknuderne alene, hvis dette var muligt. Der har desuden været forsøgt hormonbehandling, men med ringe succes. Skønsmæssigt har der i Danmark været foretaget 2-3.000 livmoder-fjernelser årligt pga. muskelknuder. Muskelknuderne, og dermed symptomerne, aftager almindeligvis efter klimakteriet, men fortsætter uændret, hvis der gives hormontilskud. Der er større forekomst af muskelknuder blandt afroamerikanere.

Da muskelknuderne har stor karforsyning, er fjernelse af muskelknuderne ofte forbundet med kraftig blødning under operationen. For at reducere denne blødning bad nogle franske kirurger i starten af 1990’erne derfor deres radiologiske kolleger om hjælp med at lukke for blodforsyningen til muskelknuderne (embolisere) forud for operationen. I nogle tilfælde blev operationen udskudt, og i denne ventetid oplevede de kvinder, der havde fået foretaget embolisering, at deres symptomer svandt, hvorfor de afstod fra operationen. På denne måde blev embolisering indført som endelig behandling af muskelknuder i livmoderen. Aflukning af blodforsyningen forud for operationer i andre forbindelser, og i forbindelse med blødninger efter kvæstelser eller komplicerede fødsler var en kendt teknik, som allerede i 1990’erne havde været anvendt i flere årtier.

Aflukning af karrene foretages i lokalbedøvelse gennem et lille (2 mm i diameter) plastikkateter, som indføres via pulsåren i lysken til det kar, der skal aflukkes. Kateterindføringen er smertefri. Karrene kan lukkes med forskellige materialer, men ved livmoder muskelknuder anvendes plastiklignende mikropartikler af størrelse og udseende som fint sukker eller sandkorn. Mikropartiklerne lægger sig i pulsåregrenene, der forsyner muskelknuderne, da disse er de største og har størst blod-gennemstrømning, hvorimod den øvrige normale livmoders kar ikke aflukkes. Derfor vil blodforsyningen til livmoderknuderne ophøre, og knuderne skrumper herefter i løbet af de følgende uger og måneder. Samtidig hermed svinder symptomerne. Den øvrige livmoder bevares intakt, og muligheden for senere graviditet vil derfor fortsat være til stede. Muskelknudernes forsyning fra både højre og venstre side skal lukkes, men dette kan almindeligvis foretages gennem samme kateter, som er oplagt fra den ene lyske. Proceduren varer almindeligvis en ½-1 time og foregår under røntgenvejledt gennemlysning. 

Når blodforsyningen til muskelknuderne aflukkes (embolisering), opstår smerter i form af ve-lignende eller krampeagtige underlivssmerter, men smerteperioder er sjældent længere end 6-12 timer, og patienterne behandles bl.a. med morfin, således at de holdes omtrent smertefri. Langt de fleste patienter kan udskrives den følgende dag.

Det er muligt at gennemføre behandlingerne i over 98% af de planlagte tilfælde, og i disse tilfælde opnås bedring af symptomerne (blødning, tryk, smerter, størrelse) i 90-95% af tilfældene. Muskelknuderne kan måles med ultralydskanning eller MR skanning, og det har vist sig, at fibromernes størrelse reduceres i gennemsnit 50-66% efter 3-6 måneder. Der kan periodevis i de første måneder efter behandlingen opstå underlivssmerter, mange får forbigående forøget udflåd, nogle føler træthed, nogle får let feber og kvalme i de første døgn efter behandlingen. Der er behov for genindlæggelse på sygehus i knap 10% af tilfældene, overvejende pga. infektioner. I 1-2% af tilfældene er det nødvendigt at fjerne livmoderen i efterforløbet.

Fordelene ved embolisering fremfor operation er: Ingen fuld bedøvelse, kortere indlæggelsestid, kortere sygemeldings- og genoptræningsperiode samt sundheds- og privatøkonomiske fordele ved embolisering. Desuden vil mange anse det for en bedre livskvalitet at bevare livmoderen frem for at få denne fjernet og desuden bevares muligheden for graviditet.

Odense Universitetshospital har siden 1999, som de første i Skandinavien, foretaget embolisering af muskelknuder i livmoderen. Indtil videre tilbydes behandlingen på Århus Universitetshospital, Skejby samt Rigshospitalet.