Global definition

af interventionel radiologi

A. Formål:

En global erklæring om de grundlæggende elementer i Interventionel Radiologi (IR). 

B. Baggrund:

IR har sin oprindelse i diagnostisk radiologi som et invasivt diagnostisk subspeciale. IR er nu et terapeutisk og diagnostisk speciale, der består af en bred vifte af minimalt invasive billedvejledte terapeutiske procedurer, samt invasiv diagnostisk billeddannelse.

Rækken af sygdomme og organer der gøres til genstand for billedvejledte terapeutiske–og diagnostiske procedurer er omfattende og i konstant udvikling, og omfatter, men er ikke begrænset til sygdomme i og elementer af det vaskulære, mavetarm, lever, uro-genitale, pulmonale, muskulære, og i nogle lande, central nervesystemet.

Som en del af IR- praksis yder IR læger patient evaluering og håndtering af relevans for billedvejledte interventioner i samarbejde med andre læger eller selvstændigt. IR procedurer er blevet en integreret del af medicinsk behandling.

C. Definition af Interventionel Radiologi:

I hvert land og region vil IR praksis variere efter lokale forhold. Endvidere vil IR i nogle lande blive formelt anerkendt som et unikt subspeciale i diagnostisk radiologi, mens IR i andre lande vil blive formelt anerkendt som et særskilt radiologisk speciale. Følgende er de fælles træk i IR, som enten subspeciale eller speciale:

  1. Ekspertise i billeddiagnostik og strålesikkerhed
  2. Ekspertise i billedvejledte minimalt invasive procedurer og teknikker, som anvendes til flere sygdomme og organer.
  3. Ekspertise i vurdering og håndtering af patienter egnet til billedvejledte interventioner omfattet af IR praksis.
  4. Kontinuerlig opfindelse og innovation af nye teknikker, udstyr, og procedurer. Baseret på disse egenskaber, er IR enestående og adskiller sig fra alle andre kirurgiske, radiologiske og medicinske subspecialer og specialer. 

D. Elementer i IR:

Følgende elementer definerer IR:

1. Klinisk anvendelsesområde:

 1. Evaluering og håndtering af patienter med sygdomme eller tilstande der er egnede til billedvejledte interventioner.
 2. Invasiv billeddiagnostik med undtagelse af invasiv hjerte-billeddiagnostik.
 3. Minimalt invasive billedvejledte og dermed relaterede procedurer af vaskulære, gastrointestinale, hepatobiliære, uro-genitale, pulmonale, muskuloskeletale, og i nogle lande neurologiske tilstande egnet til disse procedurer.
 4. Billeddiagnostik med relevans for den lokale praksis.

2. Uddannelse:

 1. Dedikerede, standardiserede, og regulerede IR træningsprogrammer, der omfatter:
  1. Formel uddannelse og testning i diagnostisk billeddannelse.
  2. Formel uddannelse og testning i strålingsfysik- og sikkerhed.
  3. Formel uddannelse og testning i billedvejledte minimalt invasive og dertil knyttede procedurer og teknikker.
  4. Formel uddannelse og testning i både ambulante og stationære behandlingsforløb for pt. som gennemgår IR procedurer.
  5. Uddannelse i forskning.
 2. Støtte til praktikanter fra hospitaler, universiteter eller andre institutioner, som støtter uddannelseslæger og specialister

3. Certificering:

 1. Afslutning af standardiserede IR- og billeddiagnostik uddannelsesprogrammer.
 2. Examinering ved et alment accepteret og anerkendt medicinsk certificerings organ.
 3. Vedligeholdelse af certificering som krævet ved nationale og lokale medicinske certificerende organer.
 4. Formel anerkendelse fra Sundheldstyrelse og Radiologisk Selskab af IR, som et selvstændigt speciale eller subspeciale i radiologi

4. Klinisk praksis:

 1. Patientpleje
 2. Ambulante kliniske faciliteter og personale til patient konsultationer, behandlingsplanlægning, og opfølgende kontroller.
 3. Henvisningsret til en IR afdeling.
 4. Stuegang på indlagte IR patienter.
 5. Dokumentation i permanente lægejournaler af ovenstående interaktioner med patienterne.
 6. Dedikeret og passende billeddiagnostisk udstyr, faciliteter og redskaber til at udføre billedvejledte interventionelle procedurer.
 7. Overholdelse strålingssikkerheds praksis for patienter og personale.
 8. Overholdelse af lokale standarder for patient overvågning.
 9. Dedikerede IR team af radiografer, sygeplejersker og strålesikkerhedskyndige.
 10. IR praksis kombineret med eller uden diagnostisk radiolog.
 1.  

5. Kvalitet:

 1. Livslang dedikation til løbende kvalitetsforbedringer.
 2. Livslang efteruddannelse gennem organiserede programmer.
 3. Vedtagelse af bedste praksis, når denne er fastlagt.
 4. Overholdelse af officielle IR standarder, der er vedtaget af de nationale og internationale selskaber, når det er muligt.
 5. Formel indsamling, registrering og analyse af komplikationer og resultater.
 1.  

6. Forskning:

 1. Basis-, laboratorie- og klinisk forskning udført i henhold til internationalt anerkendte principper for etisk forsknings-praksis- og kvalitetsstandarder.
 2. Undersøgelser af sygdomme og lidelser der behandles med billedvejledte teknikker.
 3. Udvikling af nye billedvejledte interventionelle teknikker og udstyr.
 4. Behandlingsvurdering herunder at sammen ligne effektivitet i forhold til ikke IR behandlinger.
 5. Randomiserede, prospektive kliniske forsøg så vidt muligt.
 6. Investeringer af IR organisationer i forskeruddannelse.
 1.  

7. Professionalisme:

 1. Det bedste for pt. i alle kliniske interaktioner.
 2. Samarbejde med andre specialister for, at optimer patient resultater.
 3. Åben oplysning om interessekonflikter (især økonomiske) til patienter, henvisende læger, hospital administrationer, publikum og medier.
 4. Formel anerkendelse af IR på alle niveauer, som et særskilt eller speciale i radiologi.
 5. Fremme af IR som speciale eller subspeciale.
 6. Fremme af IR procedurer, som første behandlingsmuligheder for patienter, når dette er hensigtsmæssigt.
 1.